fredag 23 augusti 2019

Det här med genus.....

.....och dess pedagogik, alltså den neutrala är det så smart?
Calle, 4 år pratar mycket och inte alltid korrekt grammatiskt.
Han säger "henne ska gå ut" eller "henne vill inte".
Varje gång korrigerar jag honom.
Dag ut och dag in, men han ändrar sig inte.
Ibland blir han förargad på mig och säger "det heter henne och hen"!
Jaha! Det är väl klart som korvspad?
Kan det möjligen vara så att detta är resultatet av den genusneutrala pedagogiken man tillämpar redan på dagis?

Inga kommentarer: