"Orsaken är verkets beslut att inte subventionera läkemedlet Zytiga som kan förlänga livet för män med obotlig prostatacancer, skriver Svenska Dagbladet.
TLV:s motiv är bland annat att patienterna ofta är äldre, genomsnittsåldern är 69 år, och inte kan börja arbeta efteråt. Förlängd överlevnad ger alltså upphov till ökade samhällskostnader.
Niklas Hedberg på TLV säger till SvD att formuleringen är olycklig, men att verket bara följer lagen som säger att alla konsekvenser måste vägas in i ett ”samhälleligt helhetsperspektiv”."

Meningen som lyder: "Förlängd överlevnad ger alltså upphov till ökade samhällskostnader", ger mig kalla kårar.

Jag har ett förslag till Läkemedelsförmånsverket, varför heter det så förresten? Förmån? Jag trodde i min enfald att det var en rättighet att kunna bli behandlad med de mediciner som står till buds.
Mitt förslag är att byta ut alla mediciner till personer över 65 år mot sockerpiller så rensar man ut den äldre befolkningen ganska raskt.
Då sjunker samhällskostnaderna och staten får pengar över till annat som man kan använda till.......tja, flytta vargar t ex. det är ganska dyrt efter vad jag förstår.